AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Actualitat

Les normes del turisme actiu

2015-07-28

L'estiu és una època molt apropiada per fer activitats a l'aire lliure. Entre altres, el turisme actiu és una tendència cada vegada més practicada per tot tipus de persones; consisteix en la realització d'activitats, ja siguin recreatives o esportives, en ambients naturals.

Espanya acaba d'adoptar tres normes internacionals, l'UNE-ISO 21101, l'UNE-ISO 21103 i l'UNE-ISO/TR 21102, que sumen seguretat a la pràctica del turisme actiu. A més de descriure un sistema de gestió de seguretat per a aquest tipus d'activitat, també se centren en la informació que s'ha de proporcionar als participants abans, durant i després de l'activitat, així com en la competència dels líders.

Per exemple, la informació prèvia a la reserva de l'activitat ha d'incloure, entre altres aspectes: la seva descripció i el preu; el nombre de participants i el nombre de líders; l'itinerari de l'activitat; la disponibilitat d'instal·lacions per a persones amb necessitats especials, etc. Per la seva part, els líders han de tenir coneixement de certs aspectes, com ara tècniques de gestió i integració de grups i estratègies per a la resolució de conflictes, així com procediments de primers auxilis.

A més, l'organització que gestiona l'activitat ha d'establir, implementar, mantenir i millorar continuadamente un sistema de gestió de la seguretat del turisme actiu. Identificar situacions potencials d'emergència i els seus impactes, i establir i mantenir plans i procediments de resposta.

En el catàleg de normes tècniques espanyoles més de 300 documents sumen seguretat a la pràctica de nombrosos esports i activitats d'oci. Hi ha normes per a alpinisme, busseig, bàsquet, etc. Més informació en la secció Normes en la nostra vida de la revista AENOR, en què es mostren aplicacions de normes en diferents escenes de la vida quotidiana.

Documents


 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web