AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Actualitat

Nova UNE per a auditors energètics

2015-07-31

Amb la publicació de la norma UNE-EN 16247-5 Auditories energètiques. Competència dels auditors energètics finalitza la sèrie que estableix els requisits mínims per garantir la qualitat i el rigor en l'elaboració d'aquestes auditories energètiques. A Espanya totes les organitzacions, llevat de les pimes, estaran obligades a fer auditories energètiques abans del 5 de desembre de 2015. La nova part "5" harmonitza la formació, les habilitats i l'experiència necessàries perquè l'auditor o equip d'auditors aportin la qualitat adequada als serveis d'auditoria energètica.

Alguns dels aspectes que es tenen en compte en la nova norma UNE-EN 16247-5 són el coneixement adequat sobre les fonts d'energia i mercat energètic, els càlculs d'estalvis, la determinació d'indicadors o la identificació d'oportunitats de millora i la seva avaluació econòmica.

La sèrie de normes es completa amb aquestes parts:

-UNE-EN 16247-1:2012. Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals.
-UNE-EN 16247-2:2014. Auditories energètiques. Part 2: Edificis.
-UNE-EN 16247-3:2014. Auditories energètiques. Part 3: Processos
-UNE-EN 16247-4:2014. Auditories energètiques. Part 4: Transport.


 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web