AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Actualitat

Canvi en el Reglament EMAS

2017-09-06

Recentment s'ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea pel qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

L'entrada en vigor del Reglament es produirà el 20 de setembre. Les empreses han d'adaptar el seu sistema de gestió EMAS abans del 14 de setembre del 2018, coincidint amb la data límit d'adaptació dels sistemes de gestió ambiental a la ISO 14001:2015.

El Reglament 1505/2017 consta de 3 articles i un annex; que conté al seu torn els annexos I, II i III del Reglament 1221/2009 revisats i adaptats segons els requisits de la ISO 14001:2015. Els canvis més rellevants que incorpora són:

- Annex I “Anàlisi ambiental”: s'hi afegeixen noves àrees per abordar, com ara el context de l'organització, la identificació de les parts interessades pertinents i la determinació de les seves necessitats i expectatives pertinents, la determinació de riscos i oportunitats i la documentació corresponent.

- Annex II “Requisits del sistema de gestió”: s'hi inclouen els requisits addicionals per a organitzacions que apliquen l'EMAS.

- Annex III “Auditoria ambiental interna”: s'hi inclou la necessitat d'informar a la direcció sobre el grau de compliment de requisits legals i altres requisits, i sobre les mesures adoptades per garantir que el compliment pugui provar-se després de les auditories.

Des que es va aprovar la norma ISO 14001:2015, la Comissió Europea ha estat treballant amb els estats membres per incorporar les novetats d'aquesta nova versió en els requisits del Reglament EMAS.


 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web