AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Actualitat

Bankia adapta el seu certificat de gestió ambiental

2017-12-05

Bankia ha renovat i adaptat el certificat del sistema de gestió ambiental d'AENOR a la nova versió de la norma internacional ISO 14001, publicada el 2015.

L'actualització de la norma ISO 14001 incorpora nous requisits que suposen millores per a les organitzacions, com el desenvolupament de més alineació dels sistemes de gestió amb l'estratègia general de Bankia, coneixent i analitzant el context en què desenvolupen les seves activitats. Igualment, la nova ISO 14001 incorpora l'enfocament basat en el risc, que permet que l'alta direcció en pugui conèixer i tractar eficaçment els riscos i oportunitats.

Així mateix, la incorporació de l'enfocament al cicle de vida fa que Bankia trobi noves línies en què implantar accions que els portin a la millora contínua, no només d'aspectes ambientals que poden controlar directament, sinó d'aquells en què poden influir.

A més, l'estructura d'alt nivell, comuna a les normes de sistemes de gestió de l'ISO, facilita la integració dels diversos sistemes de gestió; per exemple, amb que es descriu a la norma ISO 9001, de gestió de la qualitat.

Aquest certificat acredita que s'ha implantat un sistema de gestió ambiental que ajuda a prevenir els impactes ambientals utilitzant els mitjans necessaris per evitar-los, reduir-los o controlar-los, però sempre en equilibri amb la racionalitat socioeconòmica.

A la imatge, d'esquerra a dreta, Laura Monterroso, tècnica de la Direcció de Gestió Logística i Energètica de Bankia; Manuel Romero, director de Desenvolupament de Negoci d'AENOR; Ángel Prado, director de Serveis Generals de Bankia; i Francisco Javier Sánchez, director de Gestió Logística i Energètica de l'entitat financera.


 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web