AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Perfil > Història

Història

Primer logotip de l'Associació Espanyola de Normalització i CertificacióL'Associació Espanyola de Normalització i Certificació es va constituir el 1986, coincidint amb la incorporació d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. L'obertura de fronteres que suposava era una gran oportunitat i alhora un enorme repte per als productes espanyols.

Fins a aquesta data, les tasques de normalització eren responsabilitat de l'Institut de Racionalització i Normalització (IRANOR), entitat pública creada el 1945 dependent del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Sectors econòmics i Administració Pública van coincidir en la necessitat que el nostre país disposés d'una organització similar a la que ja existia en altres països europeus. Així, es va traslladar a la iniciativa privada les activitats de normalització i certificació amb la constitució d'una organització privada i independent i sense fins lucratius. L'objectiu era difondre la cultura de la qualitat entre el teixit productiu espanyol per així millorar la seva competitivitat.

Primers passos en normalització

Primera norma UNE editadaDurant el primer any es van crear els primers 24 comitès tècnics de normalització, en la seva majoria traspàs de les activitats tècniques d'IRANOR, i es va partir d'un cos normatiu de 7.810 normes, també heretat d'aquell organisme. Un any més tard, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació assumia la representació d'Espanya davant dels organismes europeus (CEN, CENELEC i ETSI) i internacionals (ISO i IEC).

Actualment, són més de 200 els comitès tècnics de normalització en què participen prop de 6.000 experts. La seva tasca és reconeguda internacionalment, com ho demostra el fet que cada vegada siguin més les normes desenvolupades a Espanya que serveixen de referència en l'elaboració de normes europees i internacionals.

Activitat en certificació

També el 1986 es va crear la infraestructura bàsica per desenvolupar l'activitat de certificació, llavors circumscrita exclusivament a la certificació de producte. Així, els primers comitès tècnics de certificació van ser els de plàstics i aparells domèstics. Gradualment es van anar creant comitès fins a assolir els 70 actuals. La certificació de producte, en la primera dècada, es referia a material de construcció i elèctric. És al final dels 90 quan s'inicia en nous camps com l'alimentació, l'artesania o els serveis.

Primer certificat de sistema de gestió de la qualitatEl 1989 es van començar a certificar sistemes de gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001 i des de llavors la seva projecció ha estat imparable fins a superar els 26.000 certificats. A la dècada dels noranta aquesta certificació la demanaven fonamentalment les organitzacions purament industrials, però a partir de l'any 2000, amb la publicació d'una nova versió de la Norma ISO 9001, s'obre el ventall a les organitzacions de serveis i a les pimes.

El 1992, la celebració de la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro va suposar l'inici de les polítiques ambientals. Aquest mateix any, l'entitat va iniciar la seva activitat en aquest camp i va emetre els seus primers certificats de sistemes de gestió ambiental el 1994. D'aquesta certificació, la segona de sistemes de gestió més implantada, AENOR ha emès 6.900 certificats.

30è aniversari

Logotip 30è aniversari d'AENOR.El 2016, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació assoleix 30 anys des de la seva creació. L'entitat ha anat evolucionant de conformitat amb les necessitats dels sectors productius, en la seva majoria presents en el cos de membres. Aquest desenvolupament s'ha produït tant en la seva àmplia cartera de serveis com en la forma de prestar-los, guanyant cada vegada més en rapidesa de resposta, flexibilitat i orientació al client.

El canvi de model, un pas endavant

El 2017 es materialitza el canvi de model aprovat pels membres de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, pel qual les activitats es desdoblen en dues organitzacions. L'Associació Espanyola de Normalització-UNE desenvolupa la normalització i la cooperació. D'altra banda, AENOR, entitat mercantil, treballa en els àmbits de l'avaluació de la conformitat i d'altres relacionats, com la formació i la venda de publicacions. S'aborda aquest pas amb l'ambició de reforçar, a llarg termini, la capacitat d'oferir serveis a l'alçada de les necessitats en evolució del teixit econòmic.

En l'àmbit de la normalització UNE disposa d'un dels catàlegs de normes tècniques més complet del món, amb més de 31.500 documents, a l'abast de les organitzacions de l'univers hispanoparlant. Consens, obertura i transparència són els principis essencials que caracteritzen el treball dels més d'11.000 experts de 5.000 organitzacions que participen en els comitès tècnics de normalització d'UNE. D'altra banda, mitjançant la seva activitat de cooperació, és un agent de desenvolupament destacat que facilita la creació i desenvolupa infraestructures de la qualitat; fins ara, s'han dut a terme prop de 900 projectes.

En el camp de l'avaluació de la conformitat AENOR és la certificadora espanyola de referència, que acompanya les empreses en la seva expansió exterior, tant en la implantació en altres mercats com en l'exportació de productes. Els 22.500 certificats vigents de sistemes de gestió i els més de 106.000 productes certificats donen suport a les organitzacions en camps com la gestió de la qualitat, gestió ambiental, R+D+I, seguretat i salut en el treball, eficiència energètica, responsabilitat social o gestió del risc. Així mateix, l'entitat ha fet més de 400 verificacions i validacions ambientals i més de 10.300 inspeccions.

En el camp de les anàlisis i assajos, hi ha dos laboratoris de referència: AENOR Laboratori, integrat a AENOR, i el Centre d'Assajos, Innovació i Serveis (CEIS), el 85% del qual és propietat de l'Associació Espanyola de Normalització-UNE. El 2015 AENOR Laboratori va fer més de 102.000 anàlisis per al sector de l'alimentació, mentre que CEIS ha ampliat les seves capacitats en olis, canonades de plàstic i equips de calefacció.

D'altra banda, AENOR fa un important paper com a impulsor de la cultura de la qualitat mitjançant activitats en formació i serveis d'informació. El 2015 es va incrementar un 30% el nombre de cursos impartits i, pràcticament en la mateixa proporció, el nombre d'alumnes formats. Així mateix, la venda de normes i publicacions va augmentar un 16%.

Com a organització global, l'activitat d'AENOR en l'àmbit internacional creix any rere any. Aquesta es materialitza en diferents camps: certificació, formació, serveis d'inspecció, validació i verificació. A través d'alguna o diverses d'aquestes activitats, AENOR està actualment treballant en 78 països d'Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica.


Presència d'AENOR al món


Fites

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web