AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Perfil > AENOR> Membres

Membres

Pel seu caràcter associatiu, qualsevol entitat i persona, física o jurídica, pública o privada, que tingui interès en el desenvolupament de la normalització pot ser membre de l'Associació Espanyola de Normalització-UNE.

Actualment, la base associativa d'UNE està composta per més de 600 membres que representen a gairebé la totalitat del teixit productiu del nostre país. Hi figuren les principals associacions empresarials, primeres empreses d'Espanya i una bona representació d'Administracions públiques de tots els nivells.

A més de participar activament en les activitats de l'Associació, ser membre d'aquesta entitat permet:

En funció de la seva tipologia, hi ha quatre categories de membres:

Per a més informació sobre inscripcions, podeu contactar amb:

Secretaria General

Telèfon: 91 432 60 26

Adreça electrònica: miembros@une.org


Òrgans de Govern

L'Assemblea General és l'òrgan suprem en el qual participen tots els membres. Aquesta escull la Junta Directiva, a la qual li competeix la representació i la direcció de l'Associació.

La Junta Directiva està formada per un màxim de 70 vocals que representen les diferents classes de membres i les parts interessades i que, al seu torn, escullen la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent està formada per 10 vocals, és responsable de supervisar i controlar el compliment de les directrius establertes per la Junta Directiva.

Tots els Òrgans de Govern són convocats i presidits pel president.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web