AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Perfil > AENOR i la societat

UNE i la societat

L'Associació Espanyola de Normalització-UNE i les societats del seu grup tenen com a objectiu final de les seves activitats contribuir al benestar de la societat en el seu conjunt. Gràcies al destacat desenvolupament experimentat tant per la normalització com per la certificació, nombrosos col·lectius troben en aquestes activitats respostes eficaces a necessitats reals que tenen plantejades.

Cada vegada són més les normes referents a qüestions que apel·len a preocupacions directes de grans col·lectius de la societat. Residències de gent gran, seguretat en parcs infantils, allotjaments rurals o clíniques dentals, en són alguns exemples.

D'altra banda, UNE dóna suport al desenvolupament de més de 40 països a través de projectes de cooperació. Aquests s'adrecen a reforçar les seves estructures de normalització i, per tant, la fortalesa de les seves economies.

Respecte a la certificació, fa les empreses més competitives perquè contribueix a:

De manera permanent, AENOR innova per oferir a les organitzacions certificades que els ajudin a respondre amb èxit als seus nous reptes com sostenibilitat, R+D+I, seguretat, tecnologies de la informació, etc. Així es contribueix de manera rellevant a millorar la seva competitivitat, cosa que influeix positivament en la situació de l'economia i, per tant, en el benestar de tots.

Aquesta voluntat de servei ha portat l'entitat a desplegar una xarxa d'oficines amb presència física a les 17 comunitats autònomes.

AENOR és molt actiu en reconeixements dirigits a impulsar i donar suport a la responsabilitat social empresarial. Així, és un dels principals validadors del món de Memòries de Sostenibilitat segons els criteris de Global Reporting Initiative (GRI), i el primer certificador del Model EFR (Empresa Familiarment Responsable), promogut per la Fundació +Família.

Personal d'AENORAquests èxits són responsabilitat, en bona part, dels professionals d'UNE i de les societats del seu grup. Dins la seva Política Corporativa i de Recursos Humans, l'entitat té com a principi estratègic la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web