AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Qualitat > Qualitat de servei > Cartes de serveis UNE 93200

Cartes de serveis UNE 93200

Comunicació transparent amb vocació de servei al client

L'objectiu de la Norma UNE 93200:2008 és especificar els requisits mínims del contingut i el procés d'elaboració, seguiment i revisió de les Cartes de Serveis, que s'han convertit en una de les eines més utilitzades tant per les administracions públiques, com per les empreses privades, per comunicar als usuaris els serveis que presten i els compromisos que assumeixen en la prestació, de manera que s'han convertint en una iniciativa fonamental per a la modernització de la gestió de moltes organitzacions.

Les cartes de serveis representen un suport fonamental en la millora contínua, per tal com faciliten les relacions amb els usuaris i serveixen per definir estàndards de servei, cosa que permet establir objectius ambiciosos que aconsegueixin el més gran impacte possible en els usuaris.

El compliment amb la Norma UNE 93200 assegura que les cartes de serveis no es converteixin en meres declaracions d'intencions, amb la qual cosa oblidin el seu veritable sentit d'assumir compromisos de qualitat que satisfacin les expectatives dels usuaris.

Beneficis per a la vostra empresa:

  • Avantatges competitius en el mercat.
  • Valor afegit per als seus clients i transparència en els seus serveis.
  • Coneixement i fidelització del client.
  • Diferenciació davant la competència.

Beneficis davant els seus usuaris:

  • Demostra el vostre compromís amb el client mitjançant el mesurament, el seguiment i la millora dels aspectes que més li interessen.
  • Escolta la veu del client, i orienta les persones de l'organització cap a la satisfacció del client com un dels valors centrals de l'activitat.
  • Reorienta les activitats de l'organització cap a les que aporten més valor al client.

Sectors relacionats

La Norma UNE 93200 és aplicable tant a les Administracions públiques com a qualsevol organització privada, sigui quina sigui la seva mida o la seva complexitat.

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

Per la seva organització i estructura, la certificació de cartes de serveis és compatible amb altres sistemes de gestió (com per exemple UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OSHAS 18001), i amb la resta dels serveis certificats per AENOR.

El que obté el client

Una vegada superat el procés d'auditoria, el sistema implantat s'adequa als requisits de la Norma UNE 93200; la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de cartes de serveis.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de Servei certificat per a cartes de serveis.

Logotips o marques relacionats

Marca AENOR de Sistema de Gestió de la Qualitat de Cartes de Servei
Marca AENOR de Gestió de qualitat
de cartes de serveis

Experiències en certificació

Avui dia hi ha més de 50 cartes de serveis certificades per AENOR. Nombroses administracions locals i autonòmiques i importants empreses del sector serveis han optat per la certificació de les seves cartes com a mostra del compromís adquirit amb els seus usuaris.

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web