AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inicio > Certificación > Calidad > Calidad de Producto > Marca N de Producto Certificado

Marca AENOR Marca N d'AENOR de producte certificat

Garantia i confiança de productes conformes

Marca N d'AENOR La marca AENOR Marca N d'AENOR de producte certificat és una marca de conformitat amb normes. Els productes als quals es concedeix aquesta marca se sotmeten a diferents avaluacions i controls per comprovar la seva conformitat amb les normes corresponents.

Per certificar cada producte o família de productes, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en què s'indiquen les normes i especificacions tècniques aplicables al producte, les regles particulars i els procediments necessaris.


Logotips o marques relacionats

Marca AENOR
Marca AENOR N de producte certificat
Marca AENOR
Marca N per a aplicació en el producte

Com obtenir més informació o pressupost

Expandeix

Sol·liciteu-nos avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites...) i una oferta adaptada a les necessitats de la vostra organització.
902 102 201
info@aenor.es

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016