Certificació ISO 20000 del Sistema de Gestió de Serveis de Tecnologies de la Informació

Requeriments necessaris per realitzar un lliurament de serveis de TI alineats amb les necessitats i objectius del negoci, amb qualitat i valor afegit per als clients

La norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 promou l'adopció d'un enfocament de processos integrats per a una provisió eficaç de serveis gestionats de TI, que satisfaci els requisits del negoci i dels clients a través de la millora contínua mitjançant el model PDCA.

Amb la implantació de la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1 s'aconsegueix que els serveis TI estiguin orientats al negoci, és a dir, l'objectiu bàsic i fonamental de l'àrea d'explotació / producció és donar un servei amb la màxima qualitat bé a la mateixa organització o bé als seus clients externs.

El codi de bones pràctiques és la segona part de la norma UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 i representa el conjunt de millors pràctiques adoptades i acceptades per la indústria en aquesta matèria.

Beneficis per a la vostra empresa:

Sectors relacionats

Qualsevol organització de qualsevol sector de la qual l'àrea d'informàtica proporcioni serveis TI bé a la mateixa organització o bé a organitzacions externes. És a dir tots els sectors empresarials que tinguin un centre de processament de dades tant intern com extern.

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

Per la seva estructura, és d'integració fàcil amb els Sistemes de gestió de seguretat de la informació UNE-ISO/IEC 27001, atès que UNE-ISO/IEC 20000-1 té un procés de gestió de seguretat de la informació. I en definitiva amb qualsevol sistema de gestió per processos com l'UNE - EN ISO 9001.

El que obté el client

Una vegada superat el procés d'auditoria, el sistema implantat s'adequa als requisits de la Norma ISO/IEC 20000-1, per la qual cosa la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de Gestió de serveis de TI.
  • La llicència d'ús de la marca de Gestió de serveis de TI, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i la subscripció a la revista mensual AENOR.

Experiències en certificació

Entre les empreses que compten amb aquest certificat hi ha el centre de processament de dades intern del Corte Inglés, el centre de processament de dades extern de Telefónica Soluciones, diverses entitats financeres com CaixaGalicia, CajaMadrid, CajaDuero, administracions públiques com Xunta de Galicia, Informática Euskadi, SADESI (Junta d'Andalusia), com també altres sectors empresarials. AENOR ha emès més de 70 certificats de Serveis de tecnologies de la informació UNE-ISO/IEC 20000.

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com