Certificació ISO 37001 del sistema de gestió per prevenir el suborn en les organitzacions

Cultura d'integritat i compliment

L'ISO 37001 és l'estàndard internacional que especifica els requisits i proporciona un guia per establir, implementar, mantenir, revisar i millorar un sistema de gestió antisuborn.

El suborn és una de les formes de corrupció més habituals al món dels negocis. Aquesta activitat delictiva perjudica el desenvolupament i distorsiona la competència, incrementa el cost de fer negocis, introdueix incerteses en les relacions comercials, augmenta el cost dels productes i serveis, i en disminueix la qualitat; destrueix la confiança en les institucions i interfereix en l'operació eficaç i eficient dels mercats.

Les empreses i altres tipus d'organitzacions poden i han de contribuir a aquesta lluita a través del compromís decidit dels seus líders per establir una cultura d'integritat, transparència, honestedat i compliment i de lluita contra el suborn i la corrupció.

La norma ISO 37001, de sistemes de gestió antisuborn, ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures que poden adoptar, de forma proporcional i raonable, per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn complint amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària.

Característiques:

L'auditoria externa de certificació del sistema de gestió antisuborn per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR, és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització.

Sectors relacionats

Organitzacions de qualsevol mida, sector i naturalesa, i independentment del seu nivell d'exposició al risc.

Organitzacions que vulguin millorar el seu sistema de compliance penal i donar una resposta sòlida i fiable al que estableix la legislació nacional (codi penal) i altra legislació internacional extraterritorial (UKBA i FCPA, entre d'altres).

Es podrà aplicar, a més, en qualsevol país.

El que obté el client

Una vegada superat el procés, l'organització obté:

  • Certificat de conformitat del sistema de gestió antisuborn en les organitzacions, conforme amb la norma ISO 37001. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.

Experiències en certificació

Organitzacions nacionals i internacionals, públiques i privades de diversos sectors ja han aconseguit el certificat IURISCERT un cop feta l'auditoria externa.

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com