AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Serveis d'inspecció > Inspecció preembarcament > Enviaments a Algèria

Certificat de conformitat per a exportacions a Algèria

Els importadors algerians tenen l'obligació de presentar una prova de conformitat per a qualsevol enviament que entri al país, per tal d'assegurar el compliment dels requeriments legals i reguladors que els afecten, tal com el Ministeri de Comerç d'Algèria va sol·licitar a través d'un comunicat el març del 2011.

Aquest requisit, recollit a la llei 09-03 i als decrets 05-465 i 05-467, estableixen les condicions i procediments de control de conformitat dels béns importats en les duanes. Es defineix la certificació de conformitat de productes per un tercer com a obligatòria, i al seu torn s'exigeix que l'original de qualsevol document requerit per la normativa vigent, relatiu a la conformitat dels productes importats, sigui presentat als controls realitzats per la Protecció de Fronteres dels consumidors, autoritat i frau.

Els certificats han de ser emesos per organismes del país exportador degudament habilitats, reconeguts per l'Institut Algerià de Normalització (IANOR). Per això AENOR ha signat un acord de col·laboració amb IANOR que ens permet emetre els corresponents certificats de conformitat (“Certificat de Contrôle de Qualité”).

Què fer per obtenir el certificat de conformitat?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i envieu-nos emplenada la sol·licitud d'inspecció Format PDF amb les dades de l'enviament.

Tot seguit us indicarem els requisits per a la inspecció i us demanarem els documents necessaris per a l'exportació, que inclouen entre altres el certificat d'origen, reports d'assajos (si escau), cartes de crèdit i la llista d'embalatge. Us farem arribar una oferta personalitzada per a la inspecció del vostre enviament.

Una vegada rebuda aquesta documentació, concretarem data i hora d'inspecció.

Després de realitzar-se la inspecció, si els resultats són satisfactoris, s'emetrà el certificat de conformitat corresponent.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web