AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Serveis d'inspecció

Inspecció per crèdit documentari

Característiques de la inspecció

En la inspecció es verificaran totes les característiques exigides pel client, bé al 100% o per mostreig. La inspecció es pot referir a aspectes com:

  • Especificacions del producte: dimensions físiques, característiques físiques/químiques, funcionalitats, resultat d'assajos, marcatge, etc.
  • Condicions d'enviament: nre. de paquets, unitats per paquet, tipus d'embalatge, marcatge, càrrega, estiba, etc.
  • Pla de mostreig a realitzar: (A criteri del client segons requisits de la norma ISO 2859)

En les transaccions internacionals, el crèdit documentari és un mitjà de pagament que ofereix un alt nivell de seguretat a l'exportador, ja que garanteix el cobrament de la venda de la seva mercaderia, i a l'importador, perquè garanteix que rebrà la mercaderia en temps, quantitat i forma.

El desencadenant del pagament per part del banc de l'importador és la presentació per part del banc de l'exportador de la documentació acreditativa de l'enviament de la mercaderia en les condicions convingudes. La documentació ha de ser molt precisa i ha d'incloure tots els documents que s'han esmentat en el crèdit documentari. No hi pot haver error, ni de fons ni de forma, i qualsevol errada pot donar lloc a que el banc emissor no faci el pagament.

Per tant, és aconsellable que una tercera part independent verifiqui en origen que la mercaderia compleix tots els requisits especificats, incloent quantitat i integritat física, i fins i tot verificant el segellament dels paquets i la càrrega en vaixell. De fet, en molts crèdits documentaris s'exigeix la testificació d'una tercera part independent.

Què fer per sol·licitar una inspecció d'un enviament?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i envieu-nos emplenada la sol·licitud d'inspecció Format PDF amb les dades de l'enviament.

A continuació us demanarem la informació necessària per fer la inspecció, juntament amb els documents necessaris. Us farem arribar una oferta personalitzada per a la inspecció del vostre enviament.

Una vegada rebuda aquesta documentació, concretarem data i hora d'inspecció.

Després de fer la inspecció, s'elaborarà un informe d'inspecció amb tota la informació recollida.

Per a més informació:

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web