AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Serveis d'inspecció

Inspecció a demanda del client

Característiques de la inspecció

En la inspecció es verificaran totes les característiques exigides pel client, bé al 100% o per mostreig. La inspecció es pot referir a aspectes com:

  • Especificacions del producte: dimensions físiques, característiques físiques/químiques, funcionalitats, resultat d'assajos, marcatge, etc.
  • Condicions d'enviament: nre. de paquets, unitats per paquet, tipus d'embalatge, marcatge, càrrega, estiba, etc.
  • Pla de mostreig a realitzar: (A criteri del client segons requisits de la norma ISO 2859)

La globalització dels mercats i l'alt grau de deslocalització de les empreses amb activitats de producció repartides per tot el món ha creat en els importadors la necessitat de poder assegurar la idoneïtat de la mercaderia abans de ser enviada, evitant retards i despeses per productes de mala qualitat.

Amb aquest servei d'inspecció, AENOR ofereix la possibilitat de conèixer i assegurar les característiques de la mercaderia abans de ser enviada, tot fent una inspecció sistemàtica d'unitats seleccionades aleatòriament d'entre tots els lots encarregats.

Després d'aquest treball, AENOR emet un complet informe d'inspecció i ofereix als seus clients l'oportunitat de poder adoptar mesures correctores abans de l'enviament definitiu de la producció, evitant despeses d'importació molt elevades de productes que no s'ajusten als requisits sol·licitats.

Per fer-ho, AENOR compta amb una àmplia xarxa d'inspectors distribuïts per tot el món, que es poden desplaçar a les fàbriques i magatzems del país d'origen de la mercaderia.

Què fer per sol·licitar una inspecció d'un enviament?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i envieu-nos emplenada la sol·licitud d'inspecció Format MS-WORD amb les dades de l'enviament.

A continuació us demanarem la informació necessària per fer la inspecció, juntament amb els documents necessaris. Us farem arribar una oferta personalitzada per a la inspecció del vostre enviament.

Una vegada rebuda aquesta documentació, concretarem data i hora d'inspecció.

Després de fer la inspecció, s'elaborarà un informe d'inspecció amb tota la informació recollida.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web