AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Serveis d'inspecció > Inspecció preembarcament > Enviaments a l'Equador

Certificat de reconeixement per a exportacions a l'Equador

La llei equatoriana 2007-76 indica que de forma prèvia a la comercialització de productes, nacionals i importats, ha de demostrar-se el compliment del producte amb la reglamentació tècnica, aplicable a través d'un certificat de conformitat expedit per un organisme de certificació acreditat.

El Consell Nacional de la Qualitat Equatorià ha publicat una llista de béns subjectes a control Format PDF, amb tots els productes que hauran de complir de forma obligatòria les normes equatorianes, codis de pràctica, regulacions i reglaments tècnics establerts per a cadascun d'ells.

L'article 16 de la Resolució 010-2009 del Consell Nacional de Qualitat de l'Equador estableix l'obligació d'exigir el certificat de reconeixement (formulari INEN 1) per a la importació de determinats béns.

Amb el certificat d'inspecció emès per AENOR, l'importador podrà obtenir el certificat de reconeixement (formulari 1 INEN-1) emès per l'INEN (Institut Equatorià de Normalització) que autoritzarà l'alliberament dels productes en la duana, requisit indispensable perquè la mercaderia pugui entrar al país.

Actualment AENOR es troba autoritzat per l'Organisme d'Acreditació Equatorià (OAE) per emetre els certificats d'inspecció per a:

Què fer per obtenir el certificat de conformitat?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i envieu-nos emplenada la sol·licitud d'inspecció Format PDF amb les dades de l'enviament.

A continuació us indicarem els requisits per a la inspecció i us demanarem els documents necessaris per a l'exportació, que inclouen entre altres els reports d'assajos, factures de l'enviament, declaració de conformitat signada per l'exportador i la llista d'embalatge. Us farem arribar una oferta personalitzada per a la inspecció del vostre enviament.

Una vegada rebuda aquesta documentació, concretarem data i hora d'inspecció.

Després de realitzar-se la inspecció, si els resultats són satisfactoris, s'emetrà el certificat d'inspecció corresponent.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web