AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Serveis d'inspecció

Inspecció en destinació

Característiques de la inspecció

En la inspecció es verificaran totes les característiques exigides pel client, bé al 100% o per mostreig. La inspecció es pot referir a aspectes com:

  • Especificacions del producte: dimensions físiques, característiques físiques/químiques, funcionalitats, resultat d'assajos, marcatge, etc.
  • Condicions d'enviament: nre. de paquets, unitats per paquet, tipus d'embalatge, marcatge, càrrega, estiba, etc.
  • Pla de mostreig a realitzar: (A criteri del client segons requisits de la norma ISO 2859)

La inspecció en destinació és un servei personalitzat d'inspecció de productes enviats. S'inspecciona físicament la mercaderia quan arriba al país de destinació per determinar la qualitat i quantitat dels productes i la seva adequació als requisits establerts per a aquests.

D'altra banda, en aquells països amb programes de certificació d'importacions, on el despatx de la mercaderia està subjecte a la presentació d'un certificat d'inspecció, aquesta inspecció pot també ser realitzada a la duana destí de determinats països, com per exemple Equador.

Amb aquest servei d'inspecció, AENOR ofereix la possibilitat de conèixer i assegurar les característiques de la mercaderia quan arriba al país de destinació, tot realitzant una inspecció sistemàtica d'unitats al 100% o seleccionada aleatòriament d'entre tots els lots encarregats.

Després d'aquest treball, AENOR emet un complet informe d'inspecció i ofereix als seus clients l'evidència necessària sobre el compliment dels requisits contractuals establerts entre client i proveïdor.

Per fer-ho, AENOR compta amb una àmplia xarxa d'inspectors distribuïts per tot el món.

Què fer per sol·licitar una inspecció d'un enviament?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i envieu-nos emplenada la sol·licitud d'inspecció Format PDF amb les dades de l'enviament.

A continuació us demanarem la informació necessària per fer la inspecció, juntament amb els documents necessaris. Us farem arribar una oferta personalitzada per a la inspecció del vostre enviament.

Una vegada rebuda aquesta documentació, concretarem data i hora d'inspecció.

Després de fer la inspecció, s'elaborarà un informe d'inspecció amb tota la informació recollida.

Per a més informació:

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web