AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inicio > Certificación > Medio Ambiente > Gestión Ambiental > Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001

Certificació de sistemes de gestió ambiental ISO 14001

L'eix central de la gestió ambiental

De manera progressiva, les organitzacions, independentment de la seva activitat, mida o ubicació geogràfica, han de complir cada vegada més exigències ambientals imposades per l'Administració, els clients i la societat en general. Per això, resulta imprescindible l'ús d'eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l'empresa.

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 le ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.

Gràcies a la implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma internacional ISO 14001, la vostra organització es posicionarà com a socialment responsable, es diferenciarà de la competència i reforçarà, de manera positiva, la seva imatge davant clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus i reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o aquells riscos associats a situacions accidentals.

Econòmicament, a més de potenciar la innovació i la productivitat, la vostra organització tindrà la possibilitat de reduir costos de la gestió de residus o primes d'assegurances, eliminar barreres a l'exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir un major accés a subvencions i altres línies de finançament preferent o disminuir els riscos laborals motivant el personal.

Información de interés sobre la versión 2015 de ISO 14001

Documentos de interés

Normas editadas

Próximos cursos y jornadas

  • Curso presencial "Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015".

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

Además de suponer el punto de partida desde el que avanzar hacia otros esquemas ambientales (Ecodiseño, EMAS, Protocolo de Kioto...), ISO 14001 propone una estructura similar a los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001, proporcionando además la posibilidad de integrar los tres sistemas en uno solo, con lo que se consigue una optimización del proceso y la consiguiente reducción de tiempos de auditoría y costes.

El que obté el client

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma ISO 14001, la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR de sistemes de gestió ambiental.
  • La llicència d'ús de la marca Gestión Ambiental, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.

Además las organizaciones con sistemas de gestión certificados por AENOR disponen de acceso gratuito a AENORnet y suscripción a la revista mensual AENOR.

Logotips o marques relacionats

Marca AENOR de gestió ambiental
Marca AENOR de gestió ambiental
Marca IQNet
Marca IQNet

Experiències en certificació

AENOR és líder indiscutible en certificació ambiental a Espanya, tercer país del món en certificacions ISO 14001. L'any 1995 AENOR va concedir el primer certificat de gestió ambiental; des de llavors ha emès més de 6.600 certificats.

AENOR està acreditada per ENAC, Entitat Nacional d'Acreditació, per a la certificació de sistemes de gestió ambiental de tots els sectors d'activitat.

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciteu-nos avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites...) i una oferta adaptada a les necessitats de la vostra organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016