AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Medi ambient > Gestió ambiental > Gestió de l'ecodisseny ISO 14006

Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, ecodisseny

La gestió sostenible comença pel disseny

Ecodissenyar és identificar, en el mateix moment en què es projecta un producte/servei, tots els impactes ambientals que es poden produir en cadascuna de les fases del seu cicle de vida, per tal d'intentar reduir-los al mínim, sense menyscabament de la seva qualitat i aplicacions.

El certificat d'ecodisseny d'AENOR demostra que l'organització ha adoptat un sistema de gestió per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis facilitant informació als seus clients sobre els productes que han incorporat millores ambientals a través del disseny, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14006.

Beneficis interns per a la vostra organització:

 • Garantia que l'organització compleix la legislació ambiental que li és aplicable, incloent els requisits ambientals legals referents als seus productes i/o serveis.
 • Garantia que gestiona el disseny i desenvolupament dels seus productes i/o serveis de manera que tots aniran millorant ambientalment de manera continuada en el temps.
 • Reducció de costos (consum de materials, millores en els envasos i embalatges, etc.)

Beneficis davant els vostres clients:

 • Innovació de productes i per tant diferenciació al mercat.
 • Resposta a les necessitats i expectatives dels clients. Per exemple, en concursos públics.
 • Millora de la imatge del producte i de la pròpia organització.

Sectors relacionats

La certificació d'ecodisseny és aplicable a tots els sectors on es dissenyin o redissenyin productes i/o serveis. Avui dia, els sectors que més poden estar interessats són els afectats per la política integrada de producte de la Unió Europea o aquells que participen en concursos públics i hagin de donar resposta a consideracions ambientals incloses a les clàusules. Són exemples sectors com ara els productes que utilitzen energia, automoció, químic, mobiliari, construcció o estudis d'arquitectura.

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

Els sistemes de gestió d'ecodisseny es poden auditar conjuntament amb el sistemes de gestió de la qualitat UNE - EN ISO 9001 i/o de gestió ambiental UNE - EN ISO 14001, ja que la norma UNE-EN ISO 14006 és complementària a aquestes.

L'experiència adquirida per les empreses del sector que s'han certificat ja per la norma UNE - EN ISO 9001 o per la norma UNE - EN ISO 14001 és molt vàlida per afrontar aquesta nova certificació i per tant això fa que pugui incorporar-se la verificació dels requisits d'ecodisseny com a part de les auditories de seguiment i renovació d'aquestes normes amb la consegüent reducció de temps d'auditoria i costos.

El que obté el client

Una vegada superat el procés de certificació, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE-EN ISO 14006, la vostra organització obté:

 • El certificat AENOR de gestió d'ecodisseny.
 • L'annex del sistema de gestió, que detalla els productes ecodissenyats per l'organització certificada.
 • La llicència d'ús de la marca AENOR d'ecodisseny.
 • El certificat AENOR d'avaluació de la conformitat.
 • La llicència d'ús de la marca AENOR conform Producte ecodissenyat.

Logotips o marques relacionats

Marca AENOR Ecodisseny
Marca AENOR d'ecodisseny UNE-EN ISO 14006

Experiències en certificació

Des de l'any 2005 AENOR presta els seus serveis de certificació en ecodisseny i ha concedit 105 certificats.

Més informació en vídeo

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web