AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > La certificació d'AENOR

La certificació d'AENOR, el valor de la confiança

Què fer per certificar-se?

El dret d'ús d'aquestes marques es concedeix després d'un procés de certificació.

L'esquema següent representa el procés general d'auditoria per a la certificació de productes i sistemes de gestió.

Diagrama de flux del procés general d'auditoria. Cada bloc es correspon amb una etapa del procés: Sol·licitud. Auditoria inicial. Fase 1. Fase 2. Tipus de certificat? Dues opcions: Sistemes o Producte. Si el procés és de Sistemes de gestió, la següent etapa és Pla d'accions correctives. Si es tracta de Productes, les següents etapes són Inspecció i recollida de mostres, Assajos i Pla d'accions correctives. Després d'aquesta etapa correspon l'Avaluació i decisió, si no es compleixen els requisits es repeteix el procés des d'Auditoria inicial i si, en efecte, es compleixen els requisits es procedeix a la Concessió del certificat, que posteriorment té un seguiment aplicant una altra vegada les etapes des d'Auditoria inicial.


La certificació és l'acció duta a terme per una entitat independent de les parts interessades mitjançant la qual es manifesta que una organització, producte, procés o servei compleix els requisits definits en unes normes o especificacions tècniques.

Així, les marques d'AENOR evidencien aquesta certificació i constitueixen un element diferenciador al mercat, tot millorant la imatge de productes i serveis oferts i generant confiança entre clients i consumidors.

Confiança envers la mateixa organització i els clients, accionistes, treballadors, administracions públiques i entorn social de l'empresa. Confiança en la qualitat i en la seguretat dels seus productes i serveis. Confiança en l'eficàcia de la seva gestió. Confiança en el seu compromís ambiental i la seguretat dels seus treballadors. Confiança en la seva aposta per la innovació.

A més, davant l'actual excés d'informació, les organitzacions necessiten simplificar les seves decisions. Per això, cerquen proveïdors la gestió i/o els productes dels quals tinguin l'aval d'una entitat de confiança. Per tal de dotar les organitzacions d'aquest valor competitiu diferencial, AENOR ofereix les seves marques.

Què identifiquen?

Diagrama de blocs en què es mostra el significat de les marques d'AENOR. Apareixen dos grans blocs. El primer bloc és de Certificació de sistemes de gestió, a aquest tipus corresponen la marca ER d'Empresa Registrada i la marca de Gestió Ambiental. Aquestes marques respectivament identifiquen empreses ben gestionades i empreses compromeses amb el medi ambient. El segon bloc és de Certificació de productes i serveis, amb la marca N i la marca AENOR Medi Ambient, que identifiquen productes i serveis de qualitat i productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web