AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Riscos i seguretat

Certificació ISO 27001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació

La clau de seguretat per al vostre sistema d'informació

La informació és un dels principals actius de les organitzacions. La defensa d'aquest actiu és una tasca essencial per assegurar la continuïtat i el desenvolupament del negoci, així com també és una exigència legal (protecció de la propietat intel·lectual, protecció de dades personals, serveis per a la societat de la informació), i a més trasllada confiança als clients i/o usuaris.

Com més gran és el valor de la informació, més grans són els riscos associats a la seva pèrdua, deteriorament, manipulació indeguda o malintencionada.

Els sistemes de gestió de seguretat de la informació (SGSI) són el mitjà més eficaç de minimitzar els riscos, en assegurar que s'identifiquen i valoren els actius i els seus riscos, tenint en compte l'impacte per a l'organització, i s'adopten els controls i procediments més eficaços i coherents amb l'estratègia de negoci.

Una gestió eficaç de la seguretat de la informació permet garantir:

  • la seva confidencialitat, assegurant que només qui estigui autoritzat pugui accedir a la informació,
  • la seva integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets, i
  • la seva disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i als seus actius associats quan el requereixin.

La certificació del sistema de gestió de seguretat de la informació d'AENOR, d'acord amb l'UNE-ISO/IEC 27001:2014, contribueix a fomentar les activitats de protecció de la informació a les organitzacions i en millora la imatge i genera confiança davant de tercers.

D'altra banda, l'interès de les empreses espanyoles per aquesta certificació ha fet que entrem en el top ten mundial pel nombre de certificats de SGSI, i que AENOR sigui el líder en aquesta certificació.

Sectors relacionats

Aquest esquema de certificació és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en què actuï.

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

El sistema de gestió de la seguretat de la informació integra el cicle de millora contínua PDCA, que comparteix amb la resta de sistemes de gestió ISO. Això possibilita la integració de l'SGSI amb qualsevol altre sistema de gestió.

La realització d'auditories integrades optimitza els processos interns i en conseqüència els temps d'auditoria. Aquest plantejament està especialment indicat per als sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001) i sistema de gestió de qualitat de serveis TI (ISO 20000).

El que obté el client

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE-ISO/IEC 27001 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI). Requisits, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de sistemes de gestió de seguretat de la informació.
  • La llicència d'ús de la marca Seguridad de la Información, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i la subscripció a la revista mensual AENOR.

Logotips o marques relacionats

Marca AENOR de Seguretat de la Informació
Marca AENOR de Seguretat de la Informació
UNE-ISO/IEC 27001
Marca IQNet
Marca IQNet
MANAGEMENT SYSTEM

Experiències en certificació

AENOR és líder indiscutible en certificació de seguretat de la informació a Espanya, i contribueix de manera principal a la posició d'Espanya dins el top ten mundial.

Més de 300 és el nombre de certificats de SGSI emesos per AENOR. Entre les organitzacions certificades hi ha administracions públiques i múltiples organitzacions de tot tipus de sectors d'activitat (sanitari, tecnològic, telecomunicacions, assegurances, banca, serveis, bufets d'advocats, constructores, transports, etc.)

Més informació en vídeo

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web