AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Accedeix a la Revista a l'últim número: Nou reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

Actualitat
Novetats
Formació

Nuevo RD 694/2017
El sistema de formación bonificada coge un nuevo impulso

Obtenga el reconocimiento internacional de IQNet
Formación de auditores

Prácticas en empresas
Formamos especialistas para reforzar los mejores departamentos de Calidad

Vegeu-ho tot sobre actualitat, novetats i formació

WS Marques Famoses

 

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016