AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Normes i publicacions > Com s'elaboren les normes?

Com s'elabora una norma?

Les normes tècniques s'elaboren en el si de l'Associació Espanyola de Normalització-UNE a través dels comitès tècnics de normalització en què estan presents totes les parts interessades.

Diagrama de participació en els comitès tècnics de normalització. Bloc 1: Categories vinculades a la cadena de valor: proveïdor, fabricant, intermediari, usuari. Bloc 2 Interès general: administració, associació de consumidors, sindicats, ONG, altres associacions. Bloc 3 Entitats prestatàries de serveis relacionats amb les normes: organismes d'avaluació de la conformitat, consultores.  Bloc 4 Recerca i universitat: centres tecnològics i de recerca. Bloc 5 Altres: personal de l'Associació Espanyola de Normalització-UNE, AEN/CTN interessats, organitzacions sectorials, plataformes tecnològiques, clusters.


Comitès de normalització

Expandeix

La participació en els comitès possibilita l'accés i la capacitat d'influir en el contingut de les normes europees i internacionals.

Els comitès estan constituïts per un president, una secretaria tècnica i una sèrie de vocals que constitueixen una representació equilibrada de totes les entitats que tenen interès en la normalització d'un tema en concret, cosa que garanteix la transparència, obertura i consens en el seu treball.

Cercador de comitès de normalització

Expandeix

El cercador següent us permet localitzar els comitès de normalització del vostre interès.


  (exemple: AEN/CTN 66)

Procés d'elaboració d'una norma UNE

Expandeix

Diagrama de flux del procés d'elaboració d'una norma UNE. Format per quatre fases: treballs preliminars, elaboració del projecte de norma, informació pública al BOE i aprovació, publicació i difusió de la norma.


El procés d'elaboració d'una norma UNE està sotmès a una sèrie de fases que permeten assegurar que el document final és fruit del consens, i que qualsevol persona, encara que no pertanyi a l'òrgan de treball que l'elabora, pot emetre les seves opinions o comentaris.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web