AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Normes i publicacions > Projectes

Comentaris a projectes en desenvolupament

La fase principal en el desenvolupament d'una norma, per tal de garantir la transparència deguda, és la informació pública (IP). Durant aquesta fase, qualsevol ciutadà pot fer comentaris a un projecte en curs.

Si voleu saber quins projectes són a IP i fer-hi comentaris, podeu fer-ho a través del Sistema de revisió de projectes de l'Associació Espanyola de Normalització-UNE.Web externa, s'obrirà una finestra nova Tots els comentaris rebuts seran considerats pel comitè encarregat de l'elaboració de la norma.

A més, us podreu subscriure a les àrees d'interès de què voleu ser informat cada vegada que un nou projecte iniciï el seu període d'informació pública; així n'estareu informat de manera actualitzada en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual en les normes UNE

Expandeix

La propietat intel·lectual té un paper important en la normalització. És possible incorporar patents i altres drets de propietat intel·lectual en les normes, sempre que es respectin una sèrie de condicions que han d'acceptar el propietari de la patent i l'usuari de la norma.

A l'Associació Espanyola de Normalització-UNE les normes s'elaboren de conformitat amb unes directrius, l'objectiu de les quals és establir un equilibri entre les necessitats de normalització i els drets dels propietaris de les patents i altres drets de propietat intel·lectual, i aconseguir una adequada integració de les patents (orientades a ús privat) a les normes (orientades a ús públic i col·lectiu), completament alineades amb el que s'estableix a la CEN-CENELEC GUIDE 8: CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy on Patent (and other statutory intellectual property rights based on inventions).

NOTA: l'Associació Espanyola de Normalització-UNE no s'involucra en l'avaluació de la importància o essencialitat de la patent de cara a la seva possible inclusió en un document UNE, ni interfereix en les negociacions de les llicències ni en les discussions sobre les patents. Això es deixa a les parts implicades.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web