AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Programari > Certool

Certool Compact

Algunes finestres de CERTOOL

Certool Compact, la solució dirigida a resoldre necessitats imprescindibles en la gestió del vostre sistema.

Funcionalitats Certool Compact
Gestió dels processos

Gestió dels processos

 • Doneu d'alta les fitxes de processos i establiu les relacions amb documents i registres.
 • Realitzeu el seguiment de processos mitjançant registres associats i tasques de seguiment.
Actualització dels requisits

Actualització dels requisits aplicables, seguiment i avaluació del seu compliment

 • Mantingueu actualitzats els requisits legals, normatius i/o corporatius.
 • Feu el seguiment de requisits d'aplicació.
 • Avalueu el compliment dels requisits aplicables.
Gestió documental

Gestió dels documents i control dels registres

Work flow àgil i complet per a la gestió dels documents, que us permetrà:

 • Donar d'alta qualsevol tipus de document, en qualsevol tipus de format, i establir-ne les relacions.
 • Revisar, aprovar i distribuir els documents.
 • Consultar documents, les seves relacions i versions.
 • Mantenir actualitzada la llista de documents en vigor i altres registres.
 • Sotmetre a control qualsevol registre del sistema.
 • Centralitzar el registre de dades.
No conformitats i accions de millora

Gestió de les no conformitats i les accions de millora

Work flow àgil i complet per a la gestió de les no-conformitats i les accions correctives i preventives, que us permetrà:

 • Registrar i tipificar les no conformitats o altres ocurrències.
 • Associar les no conformitats a productes/serveis, processos, requisits i altres elements del sistema.
 • Analitzar i determinar-ne les causes.
 • Registrar les accions correctives i preventives.
 • Fer el seguiment de la implantació i avaluar-ne l'eficàcia.
Planificació d'objectius

Plans d'objectius

 • Planifiqueu els objectius de millora de la vostra organització.
 • Realitzeu el seguiment d'objectius mitjançant registres associats i tasques de seguiment.
Auditories

Auditories

 • Elaboreu els plans d'auditoria.
 • Genereu els informes d'auditoria.
 • Feu el seguiment de les auditories programades.
Revisió per la Direcció

Revisió per la Direcció

 • Planifiqueu la revisió del sistema per la direcció.
 • Genereu els informes de revisió per la direcció.
Comunicació

Comunicació

 • Assigneu i comuniqueu tasques de manera automàtica.
 • Gestioneu les tasques mitjançant l'organitzador de tasques.
Explotació de la informació

Explotació de la informació

 • Genereu informes ràpidament en PDF, Word o Excel.
 • Dissenyeu els vostres propis informes o consultes a base de dades.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web