AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Programari > Certool

Certool Premium

Algunes finestres de CERTOOL

Certool Premium, la solució global que us permetrà donar resposta a totes les necessitats a l'hora de dissenyar, implantar i mantenir el vostre sistema.

Funcionalitats Certool Premium
Recursos humans i formació

Recursos humans i formació

 • Mantingueu actualitzades les competències de les persones de la vostra organització.
 • Planifiqueu i realitzeu el seguiment de les accions formatives.
Infraestructures i equip

Infraestructures i equips

 • Gestioneu les infraestructures i els equips.
Proveïdors

Proveïdors

 • Gestioneu els proveïdors i subcontractistes de la vostra organització, així com els productes i serveis que us subministren.
Llocs

Llocs de treball

 • Definiu l'organigrama.
 • Mantingueu actualitzats els requisits, les funcions i les responsabilitats dels llocs.
Gestió dels processos

Gestió dels processos

 • Dissenyeu el mapa de processos.
 • Dissenyeu els diagrames de procés.
 • Elaboreu les fitxes de processos i genereu-les de manera automàtica a partir de plantilles prèviament dissenyades.
 • Mesureu els processos a través d'indicadors.
 • Realitzeu el seguiment de processos mitjançant registres associats i tasques de seguiment.
Productes i serveis

Productes i serveis

 • Mantingueu actualitzada la informació dels vostres productes i/o serveis.
Actualització dels requisits

Actualització dels requisits aplicables, seguiment i avaluació del seu compliment

 • Mantingueu actualitzats els requisits legals, normatius i/o corporatius.
 • Feu el seguiment de requisits d'aplicació.
 • Avalueu el compliment dels requisits aplicables.
Clients

Clients

 • Gestioneu la informació dels vostres clients.
Gestió documental

Gestió dels documents i control dels registres

Un potent editor de documents que us permetrà:

 • Elaborar documents i generar-los de manera automàtica a partir de plantilles prèviament dissenyades.
 • Donar d'alta qualsevol document, en qualsevol tipus de format.
 • Relacionar els documents i establir la piràmide documental.

Work flow àgil i complet, que us permetrà:

 • Revisar, aprovar i distribuir els documents.
 • Consultar documents, les seves relacions i versions.
 • Gestionar les diferents versions.
 • Mantenir actualitzada la llista de documents en vigor i altres registres.
 • Sotmetre a control qualsevol registre del sistema.
 • Centralitzar el registre de dades.
Indicadors

Indicadors

 • Dissenyeu indicadors.
 • Definiu plans de mesurament i configureu alertes.
 • Consulteu el vostre quadre d'indicadors i genereu gràfics.
No conformitats i accions de millora

Gestió de les no conformitats i les accions de millora

Work flow àgil i complet per a la gestió de les no-conformitats i les accions correctives i preventives, que us permetrà:

 • Registrar i tipificar les no conformitats o altres ocurrències.
 • Associar les no conformitats a productes/serveis, processos, requisits i altres elements del sistema.
 • Analitzar i determinar-ne les causes.
 • Registrar les accions correctives i preventives.
 • Fer el seguiment de la implantació i avaluar-ne l'eficàcia.
Planificació d'objectius

Plans d'objectius

 • Planifiqueu els objectius de millora de la vostra organització.
 • Realitzeu el seguiment d'objectius mitjançant registres associats i tasques de seguiment.
 • Mesureu els objectius a través d'indicadors.
Auditories

Auditories

 • Elaboreu els plans d'auditoria.
 • Genereu els informes d'auditoria.
 • Feu el seguiment de les auditories programades.
Revisió per la Direcció

Revisió per la Direcció

 • Planifiqueu la revisió del sistema per la direcció.
 • Genereu els informes de revisió per la direcció.
Comunicació

Comunicació

 • Assigneu i comuniqueu tasques de manera automàtica.
 • Gestioneu les tasques mitjançant l'organitzador de tasques.
Explotació de la informació

Explotació de la informació

 • Genereu informes ràpidament en PDF, Word o Excel.
 • Dissenyeu els vostres propis informes o consultes a base de dades.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web