AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Programari > Certool > Solucions i funcionalitats

Comparar productes

Funcionalitats Certool Compact / Premium
Gestió dels recursos Compact Premium
Recursos humans i formació No ho inclou Inclòs
Infraestructures i equips No ho inclou Inclòs
Gestió de proveïdors No ho inclou Inclòs
Gestió dels processos Compact Premium
Requisits legals i altres, seguiment i avaluació del compliment Inclòs Inclòs
Llocs. Gestió de requisits, funcions i responsabilitats No ho inclou Inclòs
Disseny de processos i generació automàtica de fitxes de procés No ho inclou Inclòs
Incloure fitxes de processos com a arxius associats Inclòs Inclòs
Seguiment de processos mitjançant registres associats i tasques de seguiment Inclòs Inclòs
Seguiment de processos a través d'indicadors No ho inclou Inclòs
Productes i/o serveis No ho inclou Inclòs
Gestió de clients No ho inclou Inclòs
Gestió documental Compact Premium
Edició de documents i generació automàtica No ho inclou Inclòs
Incloure documents com a arxius associats Inclòs Inclòs
Revisió, aprovació i distribució de documents Inclòs Inclòs
Consulta de documents i les seves relacions Inclòs Inclòs
Control de registres Inclòs Inclòs
Indicadors Compact Premium
Disseny d'indicadors i programació de plans de mesurament No ho inclou Inclòs
Consulta de quadre d'indicadors i generació de gràfics No ho inclou Inclòs
Millora Compact Premium
Planificació d'objectius de millora Inclòs Inclòs
Seguiment de processos mitjançant registres associats i tasques de seguiment Inclòs Inclòs
Seguiment d'objectius a través d'indicadors No ho inclou Inclòs
No conformitats i accions de millora Inclòs Inclòs
Auditories. Planificació, realització i seguiment Inclòs Inclòs
Revisió per la Direcció Inclòs Inclòs
Comunicació i explotació de la informació Compact Premium
Comunicació i gestió de tasques Inclòs Inclòs
Explotació de la informació. Informes predefinits i personalitzats Inclòs Inclòs

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web